Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgiye sayfamızdan erişebilirsiniz. Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.

Çerez Politikası

MARS SİNEMA TURİZM VE SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

 

Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (“Mars” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.paribucineverse.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini ve kişisel verilerinin güvenliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Mars tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Mars Sinema Turizm Ve Sportif Tesisler İşletmeciliği Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, yürütülmesi, Mars’ a ait müşteri kartlarına üyelik işlemleri ile satın alma işlemleri durumunda ise aşağıda sıralanan amaçlarla Mars tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

- İş birimlerimizce Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilere sunulması için gerekli çalışmaların planlanması ve icrası

- Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından planlanması ve yürütülmesi

- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası

Şirketimiz ayrıca; kişisel verilerinizi talep etmeniz halinde üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, rızanız ve onayınız doğrultusunda sizleri kampanyalarımızdan bildirilmesini sağlamak amacıyla da işleyebilecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurum kuruluşlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, kişisel verileriniz, Mars’ ın; gerek ürün ve hizmetlerini sunulması, gerek kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerini uygun bir şekilde ifa etmek sebepleriyle İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

1. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde ayrıca Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.paribucineverse.com/veri-sahibi-basvuru-formu adresinden ulaşabileceğiniz Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kanun kapsamında en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.paribucineverse.com/veri-sahibi-basvuru-formu adresinden ulaşabileceğiniz Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kanun kapsamında en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

6. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

 

Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

7. ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

8. ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

– İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

– İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

– İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

9. İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

 

Başlık Açıklama
Zorunlu Çerezler Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.
İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.
Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.
Hedefleme ve Reklam Çerezleri Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.


10. ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Veri sahipleri olarak internet tarayıcılarınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri yönetebilirsiniz. Çerezler internet tarayıcılarında otomatik olarak kabul edilecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetme tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte olduğundan detaylı bilgi almak için tarayıcınızın yardım menüsünü inlceyebilirsiniz.

 

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/enable-cookies-in-your-web-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome Google Chrome -> Ayarlar -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri
Internet Explorer Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş Ayarlar
MozillaFirefox MozillaFirefox -> Menü -> Seçenekler -> Gizllik ve Güvenlik -> Çerezler ve Site Verileri
Opera Opera -> Tercihler -> Gelişmiş -> Çerezler
Safari Safari -> Tercihler -> Gizlilik

 

 11. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 01.01.2021 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

 

Politika Mars internet sitesinde (http://paribucineverse.com/) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz